Тоалетна поезия - Въпроси и Отговори
Влез
Login
Парола
 
  Забравена парола
Регистрация
Как да си форматирам текста

Навсякъде където могат да се пишат дълги текстови (повече от едноредови) може да се ползва форматиране известно като BBCode (названието идва от Bulletin Board Code). На очевидния въпрос "защо не визулано редактиране на HTML", може да се отговори доста пространно, но с две думи това изисква детайлно филтриране на опасно или несъобразено с дизайна съдържание, леките броузъри по мобилни устройства и телефони не го поддържат, готовите библиотеки използвани широко от WEB дизайнери не са нещо, на което можем да се доверим с лека ръка, а проверката им изисква време съизмерно с написването на нови ... Всичко това довежда до избора на BBCode като основно средство за просто форматиране на текст. Методът е стар и добре утвърден, но не е стандартизиран. 90% от кодовете са обичайни и се поддържат почти по един и същи начин от всеки сайт, който ползва BBCode, но все пак навсякъде има разлики и специфични разширения.

Принципът на BBCode e следния: За да се зададе формат за текстов фрагмент той се затваря с кодове като този [ code]Текстов фрагмент[ /code]. Внимание между [ и code няма шпация! Code разбира се се замества със съответния код описан по-долу.

Основно форматиране{/b]

[ i]Наклонен (Italic) текст[ /i]
[ b][b]Удебелен (bold) текст
[ /b]
[ u]Подчертан текст[ /u]
[ s]Зачеркнат текст[ /s]
[ o]Текст с линия отгоре[ /o] - рядко се поддържа от други сайтове
Текст [ sup]Суперскрипт[ /sup] и [ sub]Субскрипт[ /sub]

Оцветяване

[ color=#XXXXXX]Текст[ /color] или [ color=#XXX]Текст[ /color], където всеки X е шеснайдесетична цифра (0 до 9, A - 10, B - 11, C - 12, D - 13, E - 14, F - 15). Във втората форма всяка една цифра съответства на съответно зеления, червения и синия компонент на цвета.

Например [ color=#F00]червено[ /color], [ color=#0F0]зелено[ /color], [ color=#00F]синьо[ /color]

В първия случай (6 цифри) цветовите компоненти се задават с двойки цифри за всеки.

Шрифтове и размер

[ font=Times New Roman]Специфичен шрифт[ /font] - използването не се препоръчва, защото няма гаранция, че този шрифт го има на всяка машина, ако го няма броузерът ще го замени с най-близкия на външен вид.

Размер - поддъжа се от 1 до 7 но може да се въвеждат и стойности 0, 8 и 9, които не би трябвало да имат ефект на повечето броузъри.
[ size=0]Размер 0[ /size]
[ size=1]Размер 1[ /size]
[ size=2]Размер 21[ /size]
[ size=3]Размер 3[ /size]
[ size=4]Размер 4[ /size]
[ size=5]Размер 5[ /size]
[ size=6]Размер 6[ /size]
[ size=7]Размер 7[ /size]
[ size=8]Размер 8[ /size]
[ size=9]Размер 9[ /size]

Параграфи и подреждане

[ left]

Ляво

[ /left]
[ center]

Центрирано

[ /center]
[ right]

Дясно

[ /right]

[ quote]

Цитат или вмъкнат навътре текст. Може да включва всичко друго включително сипиъци.
[ /quote]

Списъци

[ list]

  Неномериран
  [ item]
 • Позиция в списъка
 • [ /item]
  [ item]
 • Позиция в списъка
 • [ /item]
  [ item]
 • Позиция в списъка
 • [ /item]
[ /list]


[ topics]

  Номериран
  [ item]
 1. Позиция в списъка
 2. [ /item]
  [ item]
 3. Позиция в списъка
 4. [ /item]
  [ item]
 5. Позиция в списъка
 6. [ /item]
[ /topics]

[ code]Текст с фиксиран размер на буквите[ /code]
Връзки

[ link=/full/wall.asp]Връзка към стената[ /link] - отваря с в същия прозорец. Вместо локална връзка може да се зададе и пълен адрес [ link=http://bbc.co.uk]Връзка към сайта на BBC[ /link]

[ url=/full/wall.asp]Връзка към стената[ /url] - отваря с НОВ прозорец. Вместо ликална връзка може да се зададе и пълен адрес [ url=http://bbc.co.uk]Връзка към сайта на BBC[ /url]

Ако не искате да задавате текст а да се вижда самия адрес link и url могат да се ползват така [ link]bbc.co.uk[ /link] или [ url]bbc.co.uk[ /url]

Специална нотация за пощенски адрес [ mail]michael@newobjects.com[ /mail]. Тъй като днес повечето хора ползват WEB базирани пощи не се препоръчва ползването й - такива връзки отварят локалният пощенски клиент, който при много хора не е настроен.

Има още, но засега толкоз!

Как да споделям блога си?

В тоалетната поезия можете да споделяте това което казвате, както със света така и само с приятелите си - ето как:

Първо в профила си обърнете внимание на отметката "Всеки може да го вижда". Тази отметка определя няколко неща:

Дали профила ви e видим за всеки включително и нерегистрираните потребители.
Ако е зачеркната навсякъде, където има подобна отмнетка тя ще е по подразбиране зачеркната. Т.е. по-подразбиране споделяте всичко със света.


За определено изказване или картинка можете да изберете дали всички да го/я виждат - гледайте за отметката "Всеки може да го вижда". Ако не е зачеркната съобщението или картинката са видими само за приятелите Ви.

Ако сте избрали профила ви да е публичен ("Всеки може да го вижда" зачеркнато в профил) можете да давате линк към него на всеки независимо дали е регистриран. Линкът има формата: http://www.toiletpoetry.com/full/user.asp?user=<вашия логин> или ако използвате по-краткото име на сайта: http://wcpoetry.com/full/user.asp?user=<вашия логин>.

  Правила | За тоалетната | Въпроси и отговори | Advertising